De psychologische werking van kleuren en website ‘s

We weten steeds meer over de werking van onze hersenen. De effecten van psychologische prikkels kunnen wij door het gebruik van MRI-technieken steeds beter meten in ons brein.

De psychologische werking van kleuren

Zo wekken verschillende kleuren verschillende emoties en prikkels bij ons op. Kennis vergaren over de psychologische effecten die kleuren kunnen oproepen bij mensen en deze kennis toepassen tijdens de bouw van je website, kan je goed van pas komen. Zo kun je bijvoorbeeld bezoekers (onbewust) een bepaalde richting insturen of stimuleren om tot actie over te gaan.

psychologische werking kleuren

In de onderstaande infographic wordt er meer uitleg gegeven over de psychologische werking van kleuren in relatie tot je website:

 

psychologische werking kleuren

De psychologische werking van kleuren en website ‘s